Oireet ja pahenemisvaiheet

Miten tautini voi oireilla?

Sairauden alkuvaiheessa keuhkoahtaumatauti voi olla oireeton tai oireet ovat erittäin vähäisiä. Keuhkoahtaumataudilla on vahva linkki tupakointiin, ja esimerkiksi yskää ja limaisuutta pidetään helposti tupakoinnin aiheuttamana riesana. Sairaus etenee vähitellen, joten hiljalleen hankaloituvaa hengitystä ja alentunutta suorituskykyä voi olla aluksi vaikea havaita.

Keuhkoahtaumataudin yleisiä oireita ovat:

  • hengenahdistus rasituksessa, esimerkiksi portaita noustessa
  • suorituskyvyn aleneminen
  • yskä
  • lisääntynyt limaisuus
  • taipumus hengitystieinfektioihin

Pitkälle edenneen taudin oireita voivat olla uupumus ja toistuvat pahenemisvaiheet. Diagnoosia ei voida tehdä pelkästään oireiden pohjalta, sillä ne voivat liittyä myös toisiin sairauksiin. Tupakoiminen ja muut altistavat vaaratekijät, kuten työperäinen altistuminen pölylle ja huuruille, ovat kuitenkin syy tutkimukseen.

Keuhkoahtaumatautia tutkitaan spirometrialla. Spirometriassa mitataan, mikä on keuhkojen tilavuus eli paljonko potilas voi hengittää ilmaa sisään, sekä millainen on ilman virtaus keuhkoputkissa eli kuinka nopeasti potilas voi tyhjentää keuhkonsa.

MIKÄ TEKEE HENGITTÄMISESTÄNI VAIKEAA?

Keuhkoputkitulehdus aiheuttaa turvotusta, joka pitkittyneenä johtaa keuhkoputkien paksuuntumiseen. Paksuuntuneet keuhkoputket kovettuvat vähitellen ja hengitystiet ahtautuvat pysyvästi. 

Tulehduksen aiheuttama ärsytys myös lisää limaneritystä, mikä tukkii hengitysteitä entisestään sekä nostaa infektioriskiä. Keuhkoputkiahtauma vaikeuttaa hengitystä ja tekee siitä raskaampaa.

Tulehdus ja keuhkoputkien ahtautumisesta johtuva rasitus vaurioittaa pieniä keuhkorakkuloita. Ne venyvät ja menettävät joustavuutensa, jolloin rakkuloiden toiminta häiriintyy, kun vanha ilma ei pääse enää ulos eikä uusi mahdu sisään. Syntynyttä tuhoa keuhkorakkuloissa kutsutaan keuhkolaajentumaksi ja se aiheuttaa hengenahdistusta.

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheet

Pahenemisvaiheilla tarkoitetaan ajanjaksoja, jolloin oireilu lisääntyy ja pahenee äkillisesti. Ne voivat kestää jopa useampia päiviä, ja vaativat usein lääkityksen tehostamista sekä välillä jopa sairaalahoitoa.

Pahenemisvaiheen oireina voi olla mm. lisääntynyt limaneritys ja yskä, yskösten värinmuutos, lisääntynyt hengenahdistus, joka saattaa herättää öisin, sekä kuumeilu.

Laukaisevana tekijänä on usein virus- tai bakteeriperäinen hengitystieinfektio, mutta myös esimerkiksi ilmansaasteet voivat aiheuttaa pahenemisvaiheen. Pahenemisvaiheet voivat vaurioittaa keuhkoja, mutta ilmaantumista voidaan kuitenkin ehkäistä paitsi terveellisin elämäntavoin, myös esimerkiksi rokotuksilla ja sopivalla lääkityksellä.