Keuhkoahtaumatauti

– mikä se on?

Keuhkoahtaumatauti eli COPD on krooninen sairaus, jossa yleistä on pitkäkestoinen keuhkojen tulehdustila ja etenevä hengitysteiden ahtautuminen. Sairauden osatekijöitä ovat keuhkoputkien tulehdus ja ahtautuminen sekä keuhkolaajentuma. Keuhkoahtaumatauti heikentää keuhkojen toimintaa, mikä voi johtaa suorituskyvyn laskuun ja rajoittaa jokapäiväistä elämää.

Onneksi pystyt hallitsemaan sairautta ja ehkäisemään sen etenemistä tupakoimattomuudella, liikunnalla ja yleisesti terveillä elintavoilla. Voit tehdä paljon oman hyvinvointisi eteen!

Et ole yksin

Arvion mukaan Suomessa noin kuusi prosenttia väestöstä eli 350 000 suomalaista sairastaa keuhkoahtaumatautia. Keskivaikeaa tai vaikeaa tautia sairastaa 3,6 prosenttia väestöstä1. Tupakoinnilla on suuri merkitys: yli 30 vuotta tupakoineilla keuhkoahtaumataudin esiintyvyys nousee jo 27 prosenttiin2

1Käypä hoito -suositus, 2020 (viitattu 1.6.2020). www.käypähoito.fi/khp00012

2Alpha 1-antitrypsin deficiency: memorandum from a WHO meeting. Bull World Health Organ 1997;75:397-415 PubMed